ВН или така нареченото куче придружител

Може ли нашето куче да бъде в защита на нашето семейство - да ако има необходимият ръст и сила кучето може да ви охранява и защитава.