Възстановяване на кучета

Агресията при кучетата често е резултат от погрешно възпитание или отношение спрямо кучето. Това поведение в повечето случай е поправимо.